sunnuntai 11. helmikuuta 2018

tietopaketin purkua

Saimme viikonlopun tehtäväksemme perehtyä eri artikkeleihin ja monisteisiin pohtien samalla eri keinoja mm. tiimityöskentelyn parantamiseen ja itsensä johtamiseen. Sain irti paljon uutta tietoa ja taitoa, jota tulen varmasti hyödyntämään jatkossa. Tässä hieman lisää ajatuksiani tietopakettiin liittyen:

Ensimmäinen lukemani teksti käsitteli tiimityöskentelyä ja sen tärkeyttä niin työssä kuin harrastuksissakin. Urheilu oli tässä esimerkissä hyvin keskeisessä osassa ja sen avulla olikin helppo hahmottaa ryhmätyötä ja eri toimijoiden rooleja. Tärkeiksi asioiksi nostaisin yhteisen vuorovaikutuksen sekä itsetuntemuksen. Tekstin mukaan hyvään tiimiin tarvitaan erilaisia ihmisiä ja ajatuksia, turvallisuuden tunnetta, joka rohkaisee yrittämään sekä osallistuvuutta.

Toisena lukulistallani oleva kokonaisuus käsitteli opiskelutekniikkaa ja tämä oli mielestäni näistä kaikista mielenkiintoisin aihe. Tekstissä viitattiin tutkimukseen, jonka mukaan positiivinen asenne vaikuttaa myönteisesti oppimiseen kun taas negatiivinen asenne vaikuttaa kielteisesti. On tärkeää pitää huolta omasta hyvinvoinnista (hyvästä ruokavaliosta, riittävästä unen saannista sekä liikunnasta) sillä kaikki nämä osa-alueet vaikuttavat myös oppimiseen.

Mitä tulee projektien suunnitteluun ja tekoon, monessa tekstissä ilmeni kokonaisuuden hahmottamisen tärkeys. Isompia kokonaisuuksia on hyvä pilkkoa osiin ja edetä yksi työtehtävä kerrallaan kohti suurempaa tavoitetta. Tavoitteiden luominen ja työn aikataulutus on tärkeää onnistumisen kannalta. Työhön on hyvä tarttua heti sillä asioiden pitkittäminen vaikeuttaa prosessia huomattavasti. Onnistumisen kokemukset sekä itsensä palkitseminen hyvästä suorituksesta kuuluvat keskeisenä osana hyvään työskentelyyn.

Myös tiimioppimisesta oli nostettu esille paljon mielenkiintoa herättäviä asioita. Tiimissä olisi hyvä olla johtaja, joka osaa ohjata tekemistä oikeaan suuntaan, mutta on muistettava että johtaja ei saa olla liian määräilevä ja on tärkeää, että kaikki saavat osallistua keskusteluun ja päätöksentekoon. Osataksemme toimia osana tiimiä, on tärkeää tunnistaa itsessään erilaisia luonteenpiirteitä, millainen olen ja miten voisin parhaiten toimia tiimissä. 

1. Johdamme itseämme
2. Luotamme toisiimme
3. Teemme yhdessä
4. Olemme rohkeita
5. Viestimme yhtenäisesti

Myös nämä lausahdukset jäivät mieleeni: 

"Vain itsensä tunteva ihminen voi hyväksyä toiset sellaisina kuin he ovat."

"Jos haluaa parasta, on myös itse annettava parastaan."

"Täydellistä ei koskaan tule, mutta aina voi parantaa." 

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti

Kiitos kommentistasi! ♥